Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Viden

Få mere viden om hvordan du efterlever persondatalovgivningen og hvilke krav, som stilles. Her har vi også uddybet de fem temaer, som Privacykompasset er bygget op omkring. 

Privacykompasset er primært målrettet virksomheder, der er dataansvarlige efter persondataloven, herunder også fx hosting-virksomheder, der på grund af karakteren af deres databehandling må anses som dataansvarlige.

I disse virksomheder, vil værktøjet kunne anvendes til at teste overholdelsen af danske lovkrav og parathed til den kommende EU forordning, men også i forhold til leverandørvalg og –styring, samt i træningsforløb for medarbejdere, der behandler persondata i det daglige. 

Virksomheder, der har valgt at outsource databehandlingen til en tredjepart, eller opbevare persondata i en cloud-løsning eller hos en anden host kan med fordel bruge kompasset  i forbindelse med udarbejdelse af kravsspecifikationer, leverandør-code of conducts eller databehandleraftaler.