Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Værktøjet

Generér en privatlivspolitik

Svar på 17 spørgsmål, der relaterer sig til regler om persondatabeskyttelse. Lever virksomheden op til gældende lovkrav, kan du genere en privatlivspolitik direkte til jeres hjemmeside. Hvis virksomheden ikke lever op til gældende lovkrav, får du en tjekliste over, hvad der skal arbejdes videre med. Hvis din virksomhed ønsker at forberede sig til den kommende EU Databeskyttelsesforordning, der forventes at træde i kraft i 2018, kan du fortsætte med flere spørgsmål og på denne baggrund generere en udvidet privatlivspolitik. 

Kom i gang med din egen privatlivspolitik

 

Værktøjet er relevant for virksomheder, der er dataansvarlige efter persondataloven. Det gælder også hosting virksomheder, der på grund af karakteren af deres databehandling må anses som dataansvarlige.

Virksomheder, der har valgt at outsource databehandlingen til en tredjepart, eller opbevare persondata i en cloud-løsning eller hos en anden host, kan med fordel bruge PrivacyKompasset i forbindelse med udarbejdelse af kravsspecifikationer, codes of conduct for leverandører, eller databehandleraftaler. Derudover kan databehandlere, der kan tilgå persondata, anvende værktøjet til at kortlægge og træffe beslutning om deres niveau for persondatabeskyttelse. 


Danskernes syn på persondata

Der er et stigende fokus fra forbrugerne på, at virksomhederne fortæller, hvad de gør med persondata. Tilliden til, at din virksomhed har styr på persondata er en afgørende faktor for, at forbrugerne vælger at handle hos jer. 

Læs undersøgelsen om danskernes syn på persondata